Met de werkkostenregeling (WKR) kan de werkgever een deel van zijn totale fiscale loonsom (de “vrije ruimte”) besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor zijn medewerkers.

Per 1 januari 2020 was de vrije ruimte al verhoogd van 1,2% naar 1,7% voor de eerste 400.000 euro van de loonsom van de organisatie. In verband met de coronacrisis werd de vrije ruimte tijdelijk verhoogd naar 3% voor de eerste 400.000 euro. Boven 400.000 euro geldt 1,2%.

Mocht je jouw medewerkers nog iets onbelast willen vergoeden, verstrekken of terbeschikking stellen, besef dan dat je tot en met december 3% vrije ruimte hiervoor hebt. In verband met de coronacrisis en de laatste maatregelen blijven medewerkers veel meer thuis werken en wil je hen wellicht bepaalde zaken alsnog onbelast verstrekken, zoals een laptop voor het thuiswerken. Dan is dit het moment daarvoor.

Zoals het er nu uitziet, zal per 1 januari 2021 de vrije ruimte weer teruggaan naar 1,7% over de eerste 400.000 euro en naar 1,18% voor het restant boven 400.000 euro.