28-06-2021

Wanneer je als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aanbiedt waardoor leerlingen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt, kun je gebruik maken van de Subsidieregeling praktijkleren.

Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die je als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Je vraagt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aan, na afloop van de begeleiding.

De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Je krijgt beter opgeleid personeel en zij zijn beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

In aanmerking komende onderwijs categorieën

Praktijkleren subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven die leerwerkplaatsen aanbieden binnen verschillende onderwijs categorieën. Per categorie gelden er andere voorwaarden. Deze categorieën zijn:

  • VSO, PRO en (entree in het) VMBO
  • MBO (BBL leerlingen)
  • HBO
  • Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)

Voorwaarden

De voorwaarden voor de Subsidieregeling praktijkleren verschillen per onderwijscategorie. Lees die hier.

Extra subsidie voor specifieke sectoren

Leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen met ingang van het studiejaar 2019/2020 tot en met het studiejaar 2021/2022, een extra subsidie ontvangen voor het aanbieden van BBL-leerplekken. Hiervoor wordt € 10,6 miljoen per studiejaar extra geïnvesteerd in de subsidieregeling praktijkleren.

Aanpassing in regeling i.vm. Coronavirus

De subsidieregeling praktijkleren is afhankelijk van het aantal weken dat een bedrijf een student begeleidt. Nu kan het zo zijn dat jouw bedrijf door het coronavirus noodgedwongen de deuren heeft moeten sluiten. Hiervoor worden geen weken in mindering gebracht. Dit geldt ook voor bedrijven die hun deuren hebben moeten sluiten, omdat openblijven met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, onverantwoord was.

Deadline aanvraag

Je kunt vanaf 2 juni 9:00 uur tot en met 16 september 2021, 17:00 uur de aanvraag indienen voor het studiejaar 2020-2021.
Voor onze klanten dienen wij de aanvraag in wanneer zij ons hiertoe gemachtigd hebben. Mocht je dit ook willen of hulp nodig hebben bij het aanvragen, neem dan gerust contact met ons op 038 – 8200 200.