De rol van de salarisadministrateur zal de komende jaren veranderen naar salarisadviseurs. VOPAS vindt het daarom belangrijk om de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers te vergroten. Het stimuleren van interne mobiliteit, maar met name het creëren van een pro-actieve houding ten aanzien van eigen ontwikkelingen is hierin cruciaal. Het gaat er om dat medewerkers nu én in de toekomst gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Om dit te bereiken is een leven lang leren en het bewust werken aan je eigen duurzame inzetbaarheid cruciaal.

 

Bel of mail voor meer informatie om uw salarisadministratie 
flexibel en efficiënt te verzorgen.

Contact

VOPAS Personeel & Salaris
Rondweg 82
8091 XK WEZEP

038-8200200

Bereken uw route

Inschrijven nieuwsbrief